Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI  

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE informujemy ,że 

1. BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI. jest BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI z siedzibą w 09-450 WYSZOGRÓD ul.Rębowska 66 wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem

UgiM-6411/211/1991 NIP 774-002-36-22.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI. w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

5. Klienci mogą przeglądać asortymentu sklep internetowego BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane osobowe podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do celów kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI. do rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji, do obsługi zwrotów produktów oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

7. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych w tym w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Moje Konto” (odnośnik  „Moje subskrypcje”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej Newsletter BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI.

8. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych w tym z otrzymywania Newslettera BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto” (odnośnik „Moje subskrypcje”) lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klientów.

9. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych. W celu obsługi procesu realizacji umowy BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI może udostępniać zebrane dane następującym podmiotom: firmom kurierskim, operatorom systemów płatności, instytucjom finansowym oferującym zakup produktu w systemie ratalnym, firmom obsługującym naprawy produktów z tytułu rękojmi, gwarancji, firmom prowadzącym w imieniu i na zlecenie BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI ankiety konsumenckie badające poziom satysfakcji klientów, ich zwyczajów zakupowych; w przypadku złożenia zamówienia na produkt u innego sprzedawcy niż BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI dane Klientów niezbędne do realizacji zamówienia udostępniane są przez BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI partnerowi handlowego współpracującego z BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI (Sprzedawcy) w celu zawarcia umowy sprzedaży produktu oraz wykonania tej umowy.

10. W przypadku uzyskania przez BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI wiadomości o korzystaniu przez Klienta z BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

11. BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI  innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

12. BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Dane osobowe podane przez Klienta, w zakładce „Moje Konto” odnośnik „Dane Osobowe” Klient może samodzielnie edytować i usuwać. BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa § 7 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.

13. BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.

14. BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI. może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie http://www.BORUTA MOTORS AUTO SKLEP PAWEŁ KŁOBUKOWSKI.pl/info/polityka-cookies/

Newsletter

Dopisz swój adres e-mail i uzyskaj rabat 20zł na zakupy oraz skorzystaj z bezpłatnych poradników tylko dla subskrybentów